~

 
 

Kommande kurser

2019

15-17 mars
S:ta Eugenia Katolska Församling
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 14.00 -20.00 Söndag 10.00 - 16.00

12-14 april
S:ta Eugenia Katolska Församling
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 14.00 -20.00 Söndag 10.00 - 16.00

17-19 maj
S:ta Eugenia Katolska Församling
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 14.00 -20.00 Söndag 10.00 - 16.00

28-30 juni
Viby församling i Närke
Fredag 10.00 - 20.00 Lördag 9.00 -

20.00 Söndag 9.00 - 14.00

kontakt: Ingrid Lundqvist
pilgrimscenter@viby.nu www.pilgrimnarke.se

1-5 juli
Kyrkeruds folkhögskola

https://www.folkhogskola.nu/sok-skolor/Varmlands-lan/Kyrkeruds-folkhogskola/Kurser/2018vt/ikonmaleri/

?-? augusti-september

Arvika pastorat

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 14.00 - 20.00 Söndag 10.00 - 15.00

Mer information ges av Bengt Larne på 0570-728215 eller e-post bengt.larne@svenskakyrkan.se

20-22 setember
S:ta Eugenia Katolska Församling
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 14.00 -20.00 Söndag 10.00 - 16.00

18-20 oktober
S:ta Eugenia Katolska Församling
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 14.00 -20.00 Söndag 10.00 - 16.00

 

Pris i Stockholm: 1500 kr

+ 200 kr (material)

En anmälningsavgift ska sändas till följande bankkonto: 

Swedbank, clearingnummer 8327-9, kontonummer 973257435-6. 

Betalning sker vid kursens början.

Ikonutställningar

Böcker

info@deriev.se

tel. 08-59113267 mob. 072 3159 733

New books produced by Alexander Deriev

__