~ ~ ~ ~ ~

 

"Albertus Pictor som Nordens ikonograf"

Inom ramen för kurserna i traditionellt ikonmåleri finns sedan slutet av 2020 ett sidoprojekt som innebär att
under Alexander Derievs ledning anpassa motiv från arkitekturbundet måleri i medeltida kyrkor i
Sverige, såsom från den produktive Albertus Pictors verkstad, men även av andra upphovsmän,
till ikonmåleri.

Nedan presenteras de elever som deltar i detta projekt och ges länkar till deras individuella arbeten.

 

Tanken är att detta projekt ska kunna leda till utställningar och andra aktiviteter.

All images are copyrighted & can't be used for any purpose without permission.

 

Hilde Grönblad Ericson

 

Cecilia Pisano

Petra Isaksson
Ewa Stackelberg
Monica Remback
Alan Asaid
Leif Bengtsson
Erika Andersson
Eva Gyllenhammar
Margrit Blückert

Muje Thibblin

Nina Asimus

Ikonutställningar