~

 
 

Kommande kurser

2021

6-8 augusti
Viby församling i Närke
Fredag 10.00 - 20.00 Lördag 9.00-
20.00 Söndag 9.00 - 14.00

http://www.pilgrimnarke.se/?ai1ec_event=ikonmalarkurs-2&instance_id=1488

17-19 september
S:ta Eugenia Katolska Församling

Elisabethrummet (på plan 1)
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 12.00 -18.00 Söndag 10.00 - 15.00

15-17 oktober
S:ta Eugenia Katolska Församling

Elisabethrummet (på plan 1)
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 12.00 -18.00 Söndag 10.00 - 15.00

19-21 november
S:ta Eugenia Katolska Församling

Elisabethrummet (på plan 1)
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 12.00 -18.00 Söndag 10.00 - 15.00

10-12 december
S:ta Eugenia Katolska Församling

Elisabethrummet (på plan 1)
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 12.00 -18.00 Söndag 10.00 - 15.00

2022

??-?? januari
S:ta Eugenia Katolska Församling

Elisabethrummet (på plan 1)
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 14.00 -20.00 Söndag 10.00 - 15.00

?-? februari

S:ta Eugenia Katolska Församling

Elisabethrummet (på plan 1)
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 14.00 -20.00 Söndag 10.00 - 15.00

?-? juni
Kyrkeruds folkhögskola

https://regionvarmland.se/folkhogskolor/kyrkeruds-folkhogskola/vara-utbildningar/sommarkurser/

?-? augusti-september

Arvika pastorat

Mer information ges av Bengt Larne på 0570-728215 eller e-post bengt.larne@svenskakyrkan.se

 

Pris i Stockholm: 1500 kr

+ 200 kr (material)

En anmälningsavgift ska sändas till följande bankkonto:

Swedbank, clearingnummer 83279, kontonummer 9732574356

Arbetsspråk: Engelska

 

"Albertus Pictor som Nordens ikonograf"

Inom ramen för kurserna i traditionellt ikonmåleri finns
sedan slutet av 2020 ett sidoprojekt som innebär att
under Alexander Derievs ledning anpassa motiv från
arkitekturbundet måleri i medeltida kyrkor i Sverige,
såsom från den produktive Albertus Pictors verkstad,
men även av andra upphovsmän, till ikonmåleri.

Ikonutställningar

Böcker

Please email if you would like to submit a request for private/semi-private lessons:

deriev@arsint.com

mob. 072 3159 733

New books produced by Alexander Deriev

__

© Alexander Derievs ikonmålarskola 2021