~

 
 

Kommande kurser

2018

23-25 februari
S:ta Eugenia Katolska Församling
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 14.00 -20.00 Söndag 10.00 - 16.00

16-18 mars
S:ta Eugenia Katolska Församling
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 14.00 -20.00 Söndag 10.00 - 16.00

20-22 april
S:ta Eugenia Katolska Församling
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 14.00 -20.00 Söndag 10.00 - 16.00

18-20 maj
S:ta Eugenia Katolska Församling
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 14.00 -20.00 Söndag 10.00 - 16.00

11-15 juni
Kyrkeruds folkhögskola

http://kyrkeruds-folkhogskola.

regionvarmland.se/ikonmaleri-alla

?-? augusti

Arvika pastorat

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 14.00 - 20.00 Söndag 10.00 - 15.00

Mer information ges av Bengt Larne på 0570-728215 eller e-post bengt.larne@svenskakyrkan.se

21-23 september
S:ta Eugenia Katolska Församling
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 14.00 -20.00 Söndag 10.00 - 16.00

2019

?-? juli
Viby församling i Närke
Fredag 10.00 - 20.00 Lördag 9.00 -

20.00 Söndag 9.00 - 14.00

kontakt: Ingrid Lundqvist
pilgrimscenter@viby.nu www.pilgrimnarke.se

?-?
S:ta Elisabets Folkhögskola Göteborg.

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 14.00 - 20.00 Söndag 10.00 - 16.00

Pris i Stockholm: 1500 kr 

En anmälningsavgift ska sändas till följande bankkonto: 

Swedbank, clearingnummer 8327-9, kontonummer 973257435-6. 

Betalning sker vid kursens början.

Ikonutställningar

Böcker

info@deriev.se

tel. 08-59113267 mob. 072 3159 733

New books produced by Alexander Deriev

__