~* ~ ** ~ 

 
 

Kommande kurser

2024

2-4 augusti
S:ta Eugenia Katolska Församling

Konferensrummet (på plan 1)
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 13.00 -19.00 Söndag 10.00 - 15.00

20-22 september
S:ta Eugenia Katolska Församling

Konferensrummet (på plan 1)
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 15.00 -20.00 Söndag 10.00 - 15.00

18-20 oktober
S:ta Eugenia Katolska Församling

Konferensrummet (på plan 1)
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 15.00 -20.00 Söndag 10.00 - 15.00

22-24 november
S:ta Eugenia Katolska Församling

Konferensrummet (på plan 1)
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 15.00 -20.00 Söndag 10.00 - 15.00

13-15 december
S:ta Eugenia Katolska Församling

Konferensrummet (på plan 1)
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 15.00 -20.00 Söndag 10.00 - 15.00

2025

17-19 januari
S:ta Eugenia Katolska Församling

Konferensrummet (på plan 1)
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 15.00 -20.00 Söndag 10.00 - 15.00

14-16 februari
S:ta Eugenia Katolska Församling

Konferensrummet (på plan 1)
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Fredag 15.00 - 20.00 Lördag 15.00 -20.00 Söndag 10.00 - 15.00

------------------------------

?-? juni
Viby församling i Närke
Fredag 10.00 - 20.00 Lördag 9.00-
20.00 Söndag 9.00 - 14.00

https://www.vibyforsamling.se

Mer information ges av Ingrid Lundqvist på e-post: ingrid.lundqvist@viby.nu

?-?
Husby-Sjutolftsgården

Fredag kl 18.00 till söndag kl 18.00

https://www.facebook.com/events/

1318724695313294/?ref=newsfeed

?-?
Arvika pastorat /Mikaeligården / Mer information ges av Bengt Larne på 0570-728215 eller e-post:

bengt.larne57@gmail.com

?-?
Kyrkeruds folkhögskola

https://regionvarmland.se/folkhogskolor/kyrkeruds-folkhogskola/vara-utbildningar/sommarkurser/

------------------------------

Pris i Stockholm:

1700 kr + 200 kr (materialkostnad)

En anmälningsavgift ska sändas till följande bankkonto:

Swedbank, clearingnummer 83279, kontonummer 9732574356

eller SWISH: 0723159733

Arbetsspråk: Engelska

"Albertus Pictor som Nordens ikonograf"

NORDISKA IKONER

Inom ramen för kurserna i traditionellt ikonmåleri finns
sedan slutet av 2020 ett sidoprojekt som innebär att
under Alexander Derievs ledning anpassa motiv från
arkitekturbundet måleri i medeltida kyrkor i Sverige,
såsom från den produktive Albertus Pictors verkstad,
men även av andra upphovsmän, till ikonmåleri

Ikonutställningar

Böcker

Please email if you would like to submit a request for private/semi-private lessons:

deriev@arsint.com

mob. 072 3159 733

Senaste artiklar om Alexander Deriev

New books produced by Alexander Deriev

__

© Alexander Derievs ikonmålarskola 2024